فروشگاه فایل موبایل سینا تبریز

دانلود کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ابوالفضل قاضی pdfخرید با قیمت 45,000 تومان

دانلود کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ابوالفضل قاضی pdf
امتیاز
نام کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
نویسنده دکتر سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)
قیمت 1,400,000 ریال
شابک
978-964-7896-87-5
تعداد صفحات 672
نوبت چاپ 16
سال انتشار 1400
شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
 
قسمتی از کتاب
فهرست مطالب
کتاب های دیگر نویسنده
کتب مرتبط
نظرات
  فهرست‌ مطالب‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دفتر نخست‌
 
 چشم‌انداز كلّي‌ 27
 
             گفتار اوّل‌ ـ مقدّمات‌ و زمينه‌ها 29
 
                         الف‌ ـ پيدايش‌ اصطلاح‌ 29
 
                                     1 ـ حقوق‌ اساسي‌ 29
 
                                     2 ـ نهادهاي‌ سياسي‌ 34
 
                         ب‌ ـ روند تكاملي‌ 40
 
                                     1 ـ منشأ تاريخي‌ 41
 
                                     2 ـ شكل‌گيري‌ حقوق‌ اساسي‌ جديد 48
 
                         ج‌ ـ نشو و نماي‌ حقوق‌ اساسي‌ كلاسيك‌ در متن‌ غربي‌ آن‌ 50
 
                                     ∗ فضاي‌ انديشه‌ 51
 
                                                 يك‌ ـ فرد انساني‌، موجودي‌ قابل‌ اعتماد 51
 
                                                 دو ـ گفت‌ و شنود، راه‌ اصلي‌ وصول‌ به‌ حقيقت‌ 53
 
                                                 سه‌ ـ تنظيم‌ عاقلانه‌ رابطة‌ فرد و اجتماع‌ 55
 
                         د ـ سيماي‌ امروزين‌ حقوق‌ اساسي‌ 58
 
                         ه ـ مفهوم‌ و موضوع‌ حقوق‌ اساسي‌ 62
 
                                     1 ـ حقوق‌ اساسي‌: تفسير قانون‌ اساسي‌ 62
 
                                     2 ـ حقوق‌ اساسي‌: مطالعة‌ روابط‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ 65
 
                                     3 ـ نهادهاي‌ سياسي‌ موضوع‌ مطالعه‌ حقوق‌ اساسي‌ است‌ 69
 
                                                 1 ـ 3) گرايش‌ به‌ سوي‌ علم‌ سياست‌ 70
 
                                                 2 ـ 3) حفظ‌ ويژگي‌هاي‌ حقوقي‌ حقوق‌ اساسي‌ 72
 
                         و ـ رسالت‌ و هدف‌ غايي‌ حقوق‌ اساسي‌ 75
 
                                     1 ـ حقوق‌ اساسي‌ به‌ مثابه‌ فنّ مربوط‌ به‌ اقتدار 79
 
                                     2 ـ حقوق‌ اساسي‌ علم‌ يا فنّ مربوط‌ به‌ آزادي‌ها 80
 
             گفتار دوم‌ ـ حقوق‌ اساسي‌ و ساير رشته‌ها 81
 
                         الف‌ ـ جايگاه‌ حقوق‌ اساسي‌ در ميان‌ ساير رشته‌هاي‌ حقوقي‌ 81
 
                                     1 ـ حقوق‌ عمومي‌ و حقوق‌ خصوصي‌ 82
 
                                     ∗ معيارهاي‌ تمايز 86
 
                                                 يك‌ ـ نظريّة‌ موضوعي‌ 86
 
                                                 دو ـ نظريّة‌ اندامي‌ 87
 
                                                 سه‌ ـ نظريّة‌ مادّي‌ 87
 
                                                 چهار ـ نظريّة‌ شكلي‌ 87
 
                                                 پنج‌ ـ از ديدگاه‌ ماهيّت‌ قواعد 88
 
                                                 شش‌ ـ از لحاظ‌ سلسله‌ مراتب‌ 88
 
                                                 هفت‌ ـ از لحاظ‌ پويايي‌ 88
 
                         ب‌ ـ موضع‌ حقوق‌ اساسي‌ در حقوق‌ عمومي‌ 88
 
                         ج‌ ـ حقوق‌ اساسي‌ در رابطه‌ با علوم‌ انساني‌ 91
 
                                     1 ـ حقوق‌ اساسي‌ و تاريخ‌ 93
 
                                     2 ـ حقوق‌ اساسي‌ و فلسفه‌ 95
 
                                     3 ـ حقوق‌ اساسي‌ و جامعه‌شناسي‌ 96
 
             گفتار سوم‌ ـ منابع‌ و روش‌هاي‌ شناخت‌ 102
 
                         الف‌ ـ رجوع‌ به‌ منابع‌ 102
 
                                     1 ـ قانون‌ اساسي‌ 103
 
                                                 1 ـ 1) قانون‌ اساسي‌ مادّي‌ 103
 
                                                 2 ـ 1) قانون‌ اساسي‌ شكلي‌ 103
 
                                     ∗ جنبش‌ قانون‌ اساسي‌ 104
 
                                                             يك‌ ـ موارد پيدايش‌ قانون‌ اساسي‌ 106
 
                                                             دو ـ منشاء وضع‌ 106
 
                                                             سه‌ ـ محتواي‌ قانون‌ اساسي‌ 107
 
                                                             چهار ـ اقسام‌ قانون‌ اساسي‌ 108
 
                                                                         اوّل‌ ـ قانون‌ اساسي‌ يك‌ دست‌ و قانون‌ اساسي‌ مختلط‌ 108
 
                                                                         دوم‌ ـ قانون‌ اساسي‌ سخت‌ و قانون‌ اساسي‌ نرم‌ 109
 
                                                                         سوم‌ ـ قانون‌ اساسي‌ عرفي‌ و قانون‌ اساسي‌ نوشته‌ 110
 
                                                             پنج‌ ـ اقسام‌ قانون‌ اساسي‌ از نظر نحوة‌ شكل‌گيري‌ 110
 
                                                                         اوّل‌ ـ قانون‌ اساسي‌ اعطايي‌ يا اقتداري‌ 110
 
                                                                         دوم‌ ـ قانون‌ اساسي‌ نيمه‌ اقتداري‌ 111
 
                                                                         سوم‌ ـ قانون‌ اساسي‌ دمكراتيك‌ 111
 
                                                             شش‌ ـ ضمانت‌هاي‌ احترام‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ 111
 
                                                                         اوّل‌ ـ سلسله‌ مراتب‌ قواعد حقوقي‌ 111
 
                                                                         دوم‌ ـ برتري‌ قانون‌ اساسي‌ 112
 
                                                                         سوم‌ ـ كنترل‌ قوانين‌ به‌وسيلة‌ قانون‌ اساسي‌ 115
 
                                     2 ـ قوانين‌ مصوّب‌ پارلمان‌ 121
 
                                     3 ـ آراء دستگاه‌هاي‌ كنترل‌ و روية‌ حقوق‌ اساسي‌ 122
 
                                     4 ـ ساير اعمال‌ قوّة‌ مقنّنة‌ 123
 
                                     5 ـ اعمال‌ قوّة‌ مجريّه‌ 123
 
                                     6 ـ ساير اسناد و مدارك‌ 124
 
                         ب‌ ـ مددگيري‌ از روش‌هاي‌ ساير علوم‌ اجتماعي‌ 124
 
 
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :
مطالب مشابه
دانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل - دفینه و گنج یابیدانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل - دفینه و گنج یابیدانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل - دفینه و گنج یابی
دانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل با ضمانت اصالت فایلدانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل با ضمانت اصالت فایلدانلود کتاب چشم طلایی نسخه کامل با ضمانت اصالت فایل
دوره آشنایی با رمز ارز ها از صفر تا صد استاد مصطفی اسدیدوره آشنایی با رمز ارز ها از صفر تا صد استاد مصطفی اسدیدوره آشنایی با رمز ارز ها از صفر تا صد استاد مصطفی اسدی
دانلود ترجمه فارسی کتاب شروع تحلیل تکنیکال نوشته جک شواگردانلود ترجمه فارسی کتاب شروع تحلیل تکنیکال نوشته جک شواگردانلود ترجمه فارسی کتاب شروع تحلیل تکنیکال نوشته جک شواگر
دانلود آنلاک تول unlock tool فلش زدن بدون باکسدانلود آنلاک تول unlock tool فلش زدن بدون باکسدانلود آنلاک تول unlock tool فلش زدن بدون باکس
دانلود کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز ترجمه فارسی PDFدانلود کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز ترجمه فارسی PDFدانلود کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز ترجمه فارسی PDF
ارسال نظر
در صورت تمایل به ارسال نظر، لطفا ثبت نام کرده و یا وارد حساب کاربری تان شوید.
برگشت
برگشت
برگشت
برگشت